Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

कार्यविधि

सि.नं शीर्षक
1 सम्पति खोजविन कार्यविधि, २०६७ डाउनलोड
2 छोटो अवधिको भाडा निर्धारण कार्यविधि २०७६ डाउनलोड
3 नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा अवलोकन तथा सञ्चालन कार्यविधि , २०८० डाउनलोड
4 रत्न मन्दिर संग्रहालय परिसर सञ्चालन कार्यविधि २०८० डाउनलोड