Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०८० जेठ १६ गते

संचालक समिति

अध्यक्ष, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

सुदन किराती

अध्यक्ष, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


माननीय मन्त्रि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सदस्य, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री सरजु कुमार बैद्य

सदस्य, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी

सदस्य, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

-

सदस्य, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


-

सदस्य नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

सदस्य नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


सदस्य, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

सदस्य, नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


सदस्य नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री नन्द बहादुर राेकाया ( ‌नरेश )

सदस्य नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


सदस्य सचिव नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

सदस्य सचिव नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


सह-सचिव नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी