Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचना इमेल nea@mofa.gov.np, seap@mofa.gov.np