Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

हालसम्मका सचिव

सि.नं. नाम कार्यअवधि कैफियत
देखि सम्म
डा. उदय राज शर्मा  २०६४/८/६    २०६५/७/१०  
श्री सुरेश कुमार वर्मा  २०६५/७/११   २०६६/१/२३ का.मु.
श्री दिनेशहरि अधिकारी  २०६६/५/२५   २०६७/१/१४  
श्री शंकर प्रसाद कोइराला   २०६७/१०/३   २०६८/२/२   
श्री विन्द्रा हाडा  २०६८/२/९    २०६८/४/३२  
श्री जयमुकुन्द खनाल   २०६८/५/५   २०६८/१०/२०  
श्री श्रीधर गौतम   २०६८/१०/२३   २०७१/५/२   
डा. नर बहादुर रजवार   २०७१/५/३   २०७२/२/२  
श्री केदार बहादुर अधिकारी   २०७२/२/३२  २०७२/७/१  का.मु.
१० ई. भीम प्रसाद उपाध्याय  २०७२/७/१  २०७३/५/३१  
११ ई. अर्जुन कुमार कार्की २०७३/६/२   २०७४/१२/२७  
१२ डा रमेश प्रसाद सिह २०७४/१२/२७  २०७५/७/६  
१३ ई. गजेन्द्र कुमार ठाकुर       २०७५/११/८   २०७६/१०/२१  
१४ श्री राम कृष्ण सापकाेटा  २०७६/११/१४  २०७७/०१/०२  
१५ श्री सागर कुमार राई २०७७/०१/०३ २०७७/०७/०३  
१६ श्री देवेन्द्र कार्की  २०७७/०७/१२  २०७७/११/१०  
१७ श्री सुरेश आचार्य  २०७७/११/१०  २०७८/०३/२७  
१८ श्री राजेन्द्र प्रसाद खनाल  २०७८/०३/२९  २०७८/०६/०८  
१९ श्री गोपाल प्रसाद सिग्देल २०७८/०६/१९   २०७९/०२/११  
२० श्री सरजु कुमार बैद्य  २०७९/०२/२६  हालसम्म