Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

शेयर

आ.व. २०७७।७८ सम्ममा प्राप्त भएको शेयरको विवरण

 

क्र.सं

संस्थाको नाम

आ.व.२०७४/७५सम्मको शेयर कित्ता

आ.व.२०७५/७६ मा प्राप्त बोनस शेयर कित्ता

आ.व.२०७६/७७ मा प्राप्त बोनस शेयर कित्ता

२०७६/७७ सम्म कुल शेयर कित्ता

आ.व. २०७७/७८ मा प्राप्त वोनस

आ.व. २०७७/७८ सम्ममा कुल सेयर कित्ता संख्या

नबिल बैंक लिमिटेड

40,695

57,133

1,91,189

7,97,307

2,67,895

10,65,202

होटल डेला अन्नपूर्ण

30,720

-

-

-

 

30,720

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

6,750

-

-

-

 

6,750