Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०८० जेठ १६ गते

छोटो अवधिको भाडा निर्धारण कार्यविधि २०७६