Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०८० फागुन २२ गते

छोटो अवधिको भाडा निर्धारण कार्यविधि २०७६